Sınıflar

Afet’ten sonra, İstanbul yıkıntılarında, iyi dövüşçüler, büyücüler ve şifacılar her zaman olagelmiştir. Bu üç sınıf, meteor sonrası dönemde, nedeni bilinmeyen bir şekilde yerküre üzererine yayılmış “Erg” adı verilen enerjiyi, akıllarını kaçırmadan kullanmayı başarabilen insanlar tarafından ortaya çıkarıldı.

Nefer’ler savaş, büyü ve şifa alanlarında, gidilebilecek son noktaya kadar, bütün riskleri alarak giderler. Bir çok insanın aklını kaçırma tehlikesi ile uygulamayı akıllarına bile getiremeyecekleri yetenekleri, kendilerinden bir şeyler kaybetme pahasına gerçekleştirirler. Bu sebeple durdurulmaları çok güçtür. Bir sınıfın ilminin sonuna kadar giden Nefer, etrafını çevreleyen kıyamet kaosunun çok daha fazlasını içinde yaşar ve buna hükmeder. Gerektiği takdirde kendi varlığını feda edebilir.

 • Savaşçı


  • Savaşçılar, yakın dövüş silahları ile düşmanlarına çok yüksek hasarlar verebilirler. En dayanıklı zırhları giyerler. Yüksek sağlık puanları nedeniyle oldukça zor ölürler. Aynı zamanda yakın dövüş silahlarına göre daha az hasar veren menzilli silahları da başarıyla kullanırlar. Yetenekleri dövüş, korunma ve yaratık hiddetlendirme üzerine yoğunlaşır.

   Savaşçı yetenekleri:
   1 seviye : Depar, Ofansif dövüşme, Sert vuruş
   10 seviye: Defansif dövüşme, Kışkırtma, Dikkat dağıtma
   20 seviye: Durdurma, Sakınma, Kanatma
   30 seviye: Savaş narası, Zihin toplama, Sarsılmaz
   40 seviye: Süpürme saldırısı, Hedef saptırma, Ağır vuruş   1))SVH(DPS) Savaşçı: SVH(Saniyede verilen hasar) savaşçılar, özelliklerini yüksek hasar verme üzerine yoğunlaştırmışlardır. Gruptaki görevleri, düşman yaratıkların en çabuk şekilde ölmesini sağlamaktır. SVH savaşçılar, İKV’de kısa sürelerde çok yüksek hasar değerlerine ulaşabilirler. Ancak zırhları ve savunmaları diğer bir grup olan Tank savaşçılara nazaran oldukça düşüktür.

   SVH savaşçı yetenekleri: Ofansif dövüşme, Sert vuruş, Ağır vuruş, Dikkat dağıtma.

   2)TANK savaşçı:Tank savaşçılar özelliklerini, yüksek enerji, yüksek zırh ve hiddet toplayan yeteneklere yoğunlaştırmışlardır. Gruptaki görevleri, rakip yaratıkların hiddetini üzerinde toplamak ve yüksek zırh, enerji ve savunma özellikleri ile ayakta kalmaktır.

   Tank savaşçı yetenekleri: Defansif dövüşme, Sakınma, Kışkırtma, Savaş Narası, Hedef saptırma.

 • Büyücü


  • Büyücüler,menzilli savaşta, uzun mesafeden etkili büyüleri ile oldukça tehlikelidirler. Büyüleri çok çeşitli tiplerde hasar verebilir. Oyunda birim zamanda en büyük hasarı büyücüler verir. Dinlenmeden çok sayıda büyü atabilirler. Ayrıca, büyücüler “kalabalık kontrol etme” yetenekleri ile grupların başını derde sokan yaratıkları belli süreler içinde saf dışı bırakabilirler.

   Büyücü Yetenekleri:
   1 seviye : Meteorit, Konsantrasyon, Fiziksel bilgi
   10 seviye: Buz oku, Direnç kırma, Buz bilgisi
   20 seviye: Ateş çemberi, Ateş bilgisi, Meditasyon
   30 seviye: Yıldırım, Yıldırım bilgisi, Büyü bozma
   40 seviye: Tesla küresi, Kutup rüzgarı, Zihin saldırısı

   Büyücülerin 3 ana görevi ve yüzlerce yetenek kombinasyonu vardır.

   1)SVH(DPS) Büyücü: SVH(Saniyede verilen hasar) büyücüler, özelliklerini yüksek hasar verme üzerine yoğunlaştırmışlardır. Gruptaki görevleri, düşman yaratıkların en çabuk şekilde ölmesini sağlamaktır.
   SVH büyücülerin, SVH savaşçılardan farkı, menzilli olarak ve SVH savaşçıya göre daha uzun süre yüksek hasarlar verebilmeleridir.

   SVH Büyücü Yetenekleri: Meteorit, Konsantrasyon, Fiziksel bilgi, Buz oku, Direnç kırma, Buz bilgisi, Yıldırım, Yıldırım bilgisi, Tesla küresi

   2)AHV(AOE) Büyücüsü: AHV(Alan hasarı veren) büyücüler, sadece tek bir hedefe değil, çevresindeki belirli bir alana hasar veren büyücülerdir. Aynı anda bir çok hedefi saf dışı bırakabilirler. Düşmanlara daha yakın bir oyun oynamak zorunda olduklarından, daha çok tehlikeye atılırlar.

   AHV Büyücü Yetenekleri: Ateş çemberi, Ateş bilgisi, Direnç kırma

   3)KK (CC) Büyücüsü: KK(Kalabalık kontrolü) büyücüleri, etraflarındaki 1 veya daha fazla rakibini, kalabalık kontrolü yeteneklerini kullanarak etkisiz hale getirirler ve grubun hedef sayısını azaltırlar. KK Büyücü Yetenekleri: Kutup rüzgarı, Zihin saldırısı.

 • Şifacı


  • Yakın dövüştesavaşçılar kadar olmasa da oldukça etkililerdir. Ancak asıl özellikleri iyileştirme yeteneklerindedir. Başka bir sınıfta olmayan bu yetenekler yardımıyla bir grubun vazgeçilmezi olurlar. Zamana yayılmış hasar veren zehirleme gibi büyüleri oldukça etkilidir. Aynı zamanda ölen bir arkadaşlarını yeniden diriltebilirler.


   Şifacı Yetenekleri:
   1 seviye : İyileştirme, Zehirleme, Şifa bilgisi
   10 seviye: Can verme, Ruh kalkanı, Meditasyon
   20 seviye: Asit saldırısı, Büyü bozma, Asit bilgisi
   30 seviye: Fiziksel direnç alanı, Element direnç alanı, Gazap
   40 seviye: Çağrı, Cankurtaran, İyileştirme Çemberi

   Şifacıların 3 ana görevi ve yüzlerce yetenek kombinasyonu vardır.

   1)İyileştirme şifacısı: Özelliklerini iyileştirme büyüleri üzerine yoğunlaştırmışlardır. Gruptaki görevleri, tank savaşçıları ve grup elemanlarını hayatta tutmaktır. Yüksek kudrete sahiptirler ve iyileştirme dışında kudret harcayan yetenekleri minimumda kullanırlar.

   İyileştirme şifacısı yetenekleri: İyileştirme, Meditasyon, İyileştirme bilgisi, İyileştirme çemberi, Can verme

   2)Koruma şifacısı: Koruma şifacıları, diğer grup üyelerini ayakta tutacak zaman etkili destek büyülerini sıklıkla uygulayarak, gruplarının aldıkları hasarı azaltırlar. Ayrıca grubu, çok büyük hasarlardan koruyan anlık yetenekleri de uygularlar.

   Koruma şifacısı yetenekleri: Element direnci, Fiziksel direnç, Can kurtaran, Büyü bozma

   3)Yardımcı hasar şifacısı: Şifacıların hasar yetenekleri, diğer sınıflara nazaran daha mütevazı olsa da, bazı durumlarda şifacıların değişik tiplerde verdiği hasarlar gruplar için oldukça faydalı olur. Yardımcı hasar şifacıları,asit saldırısı ile rakip şifacılara hem hasar verirler, hem de iyileştirme yeteneklerini kötüleştirirler, rakibi zehirleyerek yavaşlatırlar, yaratık celp ederek oyalarlar.

   Yardımcı hasar şifacısı yetenekleri: Meditasyon, Zehirleme, Asit saldırısı, Asit bilgisi, Çağrı, Gazap
Sobee Studios

2006-2017 © Tüm hakları TTNET A.Ş.'ne aittir.

Siteyi kullanarak KULLANIM SÖZLEŞMESİNİkabul etmiş sayılırsınız.