Bölgeler
 • Eminönü

  • "Yaşam mevzubahis ise eğer bildiğimiz alemde, orta burasıdır; Eminönü. Peki bilmediğimiz alem? Zaten canımıza okuyanlar orda. Boşverelim onu şimdilik."
   Umut Dergisi 1966 - Mimar Süha Bey, Yapraklar,

   "Hepimiz piyango talihlileriyiz. Tarih, bu kadar kazananı hiç bir vakit birarada görmedi." Arzın Çocukları Haftalık Gazetesi Haziran 1974 - Selami Bey   Eminönü, 57 felaketinden kurtulan İstanbul'un yegane ilçesidir. İnsanlığın kurduğu yeni düzenin bilinen tek hikayesidir. Sisler içindeki bu küçük ilçe var olan medeniyetin kalıntılarını bütün kargaşaya rağmen günümüze kadar muhafaza etmiştir.

   Yeni Camii :

   III. Murat’ın eşi Safiye Sultan’ın emri ile yaptırılan cami,yapımına başlanmasından tam 66 yıl sonra 1663’de tamamlandı.

   Camii’nin yarım asırı aşan yapım süreci, onu uzun ömürlü kılmış olacak ki, Meteor Felaketi’nden sonra dahi, ayakta kalabilmiş, Eminönü’nün en büyük mimari yapısıdır. Teşkilat’ın belki de en

   önemli ismi “Kör Adam” Agah Bey de bu caminin avlusunda gününü geçirir.

   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke Tıklayın.
   Yeni Camii


   İş Bankası :

   1892 yılında inşaatı tamamlanan eski postane binası, Büyük Postanenin açılması ile 1928 yılında, banka olarak kullanılmaya başlandı.
   1950’li yıllarda 4 katlı hale getirilen yapı, meteor felaketinin ardından, Eminönü’nün tek bankası olarak hizmet vermeye başladı.
   Jandarma tarafından sıkı bir şekilde güvenliği sağlanan banka,
   yarım asırı aşkın bir süredir Eminönü

   sakinlerinin, kendileri için değerli olan eşyaları güvence altına aldığı muzaffer bir müessesedir.

   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke Tıklayın.
   İş Bankası


   Mısır Çarşısı :

   İstanbul’un en eski çarşılarından olan Mısır Çarşısı’nı Turhan Sultan 1660 senesinde, Mimar Kazım Ağa’ya yaptırmıştır.

   Teşkilat’ın kalbi, Eminönü ekono -
   misinin merkezi, bu muazzam yapıda, önemli şahıslar ikamet ederler.Aktar Şevket, eski Genç Bilgililer eşrafından Kütüphaneci Necmi,Yükseliş Cemiyeti’nin en ünlü demircisi, Mahmut Usta’nın meşhur çırağı ve şimdiki Teşkilat’ın baş ustası Demirci Rüstem, ünlü efsun işleyicisi Agop bunlardan bazılarıdır.
   Ayrıca GBM 0, GB Anı gibi bir takım önemli makineler bu çarşıda bulunur.

   Çarşının girilmesi yasak olan zemin kısmında ise, eski sığınaklar ve şehir meclisi merkezi bulunmaktadır.

   Ekran görüntüleri için aşağıdaki linklere Tıklayın.
   Mısır Çarşısı KapısıGBM AnıNecmi'nin Kütüphanesi Rüstem'in DemircisiTerzi Fahri   Çınar altı :

   Beyoğlu’ndan gelen gizemli kişilik Arzuhalci’nin avlusu ve Hamit Pehlivan’ın ünlü kahvesi bu mekanda bulunur.

   Eminönü içinde kurtarılmış bir bölge, Arzuhalci’nin Ruh taşları kullanımı ile ilgili keşiflerini Yükseliş Cemiyeti ile paylaşması sonucu elde ettiği bir özerk alandır Çınaraltı.


   Ekran görüntüleri için aşağıdaki linklere Tıklayın.
   Çınar Altı Işık Hanım Suzan Arzuhalci   Sirkeci Garı :
   "Parçalanmış rayları ve hiç bir yere gitmeyen trenleri ile bu gar, gene de umudun merkezidir.”
   Aydemir Bey,1974 Yükseliş Cemiyeti Büyük Mitingi

   II. Abdülhamit döneminde yapılan bu sağlam bina, 3 Kasım 1890 gününde kullanıma açılmıştır.Garda bulunan lokanta,  meteor felaketinin ilk yıllarında, özellikle üst tabaka tarafından bir buluşma ve karar alma mekanı olarak sıkça kullanılmıştır. 1980’lerde şiddetlenen Fare Adam savaşlarının ardından Sirkeci Garı güvenli bölgenin dışında bırakılmış ve terkedilmiştir.   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke Tıklayın.
   Sirkeci Garı   Lodos Klan Binası :

   Bu eski han binası, 80’lerde Lodos Klanı tarafından Klan Merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

   Ünlü sedir odası, Gediz Bey’in toplantılarını yaptığı avlu, Lodos Klanı mensupları tarafından daima saygı ile muhafaza edilmiştir.

   Cesur Lodos mensupları, Gediz Bey’in anısının dolaştığı bu koridorları terk etmeyi reddettikleri için, daha korunaklı bir merkeze geçmemişlerdir. Duvarlar, ara sıra güçlendirilse de, yapılmış sayısız saldırının izlerini silmemek adına, asla sıvanmaz.

   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke Tıklayın.
   Lodos klan binası


   Labirentler :

   "Bizler daimi tanıklarıyız
   Hep var olacak kentimizin
   Şimdi ve kıyamette"


   "Görevi ebediyete intikal edecek olanların mekanı orası. Eskiden hikayelerde yaşayanlar, yeni hikayeden dünyamızda, başımızı gövdemizden ayırmaya geliyorlar."

   Labirentler, Eminönü’nde ve Kıyamet dünyasının hemen her yerinde rastlanabilen ölülerin yeraltında çokça bulundukları bölgelerden biridir.

   Muhafızları Bizans döneminden kalma ölü askerlerden oluşan labirentlerin sonunda, gizemlerle dolu bir anfitiyatro ve onun mızraklı koruyucusu (Philotheos) bulunur.
   Ekran görüntüleri için aşağıdaki linklere Tıklayın.
   Philotheos’un salonuPhilotheos


   Antrepo :

   "Kayıp: Hacı Hasan Emmi'nin altın saati. Antrepo civarında kayboldu. Bulanların Agop ustaya teslim etmesini rica ederim."

   "Kayıp: Hırsız cin Kripton tarafından gasp edilen çanta, Antrepo yakınlarında bulundu. Lakin içinde mağdurun eli de bulunan çantada, parmakta bulunan gümüş yüzük kayıp. Bulanların Agop ustaya teslimi rica olunur."

   "Kayıp: İnceleme amacı ile, Bizans mezarlarından alınan on beş adet, iyi durumda kılıç, çalınmıştır. Çalanlar antrepo yönüne doğru ilerlerken görülen, kısa boylu mahluklardır. Kılıçların akıbetlerinden haberi olanların, Komutan'a ivedi haber göndermeleri rica olunur"
   Yarımada mecmuası 2004 – Kayıp İlanları

   Antrepo bölgesi, Eminönü içerisindeki adi suçların yarıdan fazlasını işleyen, cin isimli musibetlerin yerleştikleri, bir pislik yuvasıdır.

   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke Tıklayın.
   Antrepo • Meteor Bölgesi

  • Meteor Bölgesi, felaketten sonra Eminönü’ne en yakın bölgeye düşen büyük krater ve çevresini kapsayan, kanunsuzlar, vahşiler, kurtlar, çeteciler gibi binbir türlü musibeti bünyesinde barındıran, çorak topraklara verilen isimdir. Bu verimsiz topraklar maden bakımından oldukça zengin olduğundan, Teşkilat üyeleri Neferler'in girişlerine söz verildiği gibi 1 Ekim 2007 tarihinde kontrollü olarak açılmıştır.

   Yeni Bab-ı Ali :

   Bir zamanlar, matbaanın, basılı yayınların, kısaca kültürün kalbi olan bu tarihi yokuş, meteor felaketi ile birlikte yerini vahşi kraterlere, acımasız yaratıklara bırakır. İşte bu kraterlerden birinde, kaçaklar, kanunsuzlar, düzen sevmeyen maceracılar birleşerek küçük bir şehir kurarlar.

   Teşkilat’tan tamamen bağımsız olan

   bu şehir, artık yeni bir kültüre, yabana ev sahipliği yapar. Ve Bab-ı Ali'nin başına getirilen ‘Yeni’ sıfatı ile mekanın ismi tamamlanır.

   Ekran görüntüleri için aşağıdaki linklere Tıklayın.
   BabıAliDemirci Dilek Elif Mebrure Hanım ve Muhafızlar Vahşi   Arz Klan Binası :

   Arzın Çocukları gazete binası, 1978 tarihinde öfkeli halk tarafından yakıldığında, kurucusu Selami Bey ve pek çok çalışan can vermişti. Bu olaydan uzun süre sonra, aynı düşünceye sahip insanları bir araya getiren bir çatı olan gazetenin, artık güvenli bir yuva olmadığını anlayan yöneticileri, Handan Hanım öncülüğünde, silahlı Arzın Çocukları klanını kurdular. Cehalet en büyük düşmanları olduğundan, klan merkezlerini, Eminönü içerisine değil, meteor bölgesine inşa etmeyi tercih ettiler. Meteor bölgesi, güvenilir bir bölge olmadığından, olabildiğince hızlı tamamlanan inşaat, kaba bir mimariye sahiptir. Ancak güvenliği üst düzeydedir. Handan hanımın bulunduğu üst kısımda, meteor öncesinden kalan çok sayıda kitap ve Arzın Çocukları gazetesi yıllıkları muhafaza edilir.

   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke Tıklayın.
   Arz Klan Merkezi


   Kurt Mağaraları :

   “Kurtlar geceleri meteor bölgesinin en tehlikeli avcılarıdır. Boyları çoklukla 2 metreyi aşar. Çok güçlü, kıvrak ve zekilerdir. İnsanlara karşı düşmanca davranırlar, sadece keyif için dahi avlanırlar. İnleri meteor bölgesindeki derin bir mağaradır. İçeri girmeye çalışanların bacakları ve çeşitli uzuvları büyük zararlar görmüştür”
   Saklı Türler 1963 – Agah Bey


   Ekran görüntüleri için aşağıdaki linklere Tıklayın.
   Kurt Mağaralarındaki KöprüŞamanlarKurt Lider Karakürk   Çeteci Mağaraları :

   İnsanlığın yüz karaları, sapkın Zincir Çetesi’nin sığınağı olan Çeteci Mağaraları, meteor bölgesinin en tehlikeli alanlarından biridir. Burada konuşlanan zincirciler, geceleri Eminönü içlerine sızarak pek çok adi suça karışabilirler. Ayrıca para karşılığı bazı güç odakları tarafından kullanılırlar. Zincirciler, Gizit gibi fareadam klanlarının aksine, sessiz ve profesyonel değil, vahşi ve umarsızlardır. Bu sebeple çeşitli yaratıkların kemikleri ile dekore etmeyi tercih ettikleri mağaralarının girişlerini herkes tanıyabilir, kendini sakınabilir. Çeteciler genellikle grup halinde gezerler. Kolluk kuvvetlerinden saklanmazlar.

   Ekran görüntüleri için aşağıdaki linklere Tıklayın.
   Çeteci MağaralarıCevriye SultanDev Ana Dev Ana'nın gözdesi   Dev Krater :

   Meteor bölgesinin en belirgin özelliği olan krater delikleri, yıllar içerisinde yağmur ve canlılar tarafından aşınarak su yollarına ve tünellere dönüştü. Büyüklüğü nedeniyle dev krater, hala krater özelliği gösteren yegane coğrafi yapıdır. Kraterleri oldukça seven dev akrepler, meteor bölgesinde en çok bu bölgede bulunurlar.Sanılanın aksine insana tesir edebilen zehri olmayan bu akrepler, avlarını sokmak yerine parçalarlar.

   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke Tıklayın.
   Büyük Krater Tepe Göz


 • Sivri Ada (Hayırsız Ada)

  • Antik çağlarda keşişlerin inzivaya çekildiği, Bizans döneminde din adamlarının ve soyluların sürgüne gönderildiği bu kimsesiz adaya, Osmanlı döneminde, İstanbul’dan toplanan onbinlerce köpeğin ölüme terkedilmesi sonucu ‘Hayırsız Ada’ da denir. Kıyametten sonra geçmişte köpeklere mezar olmasından mütevellit, çok sayıda ölü tazı, adanın bütününe yayılmış ve geçmişin tezatı olarak insan varlığını tehdit etmeye başlamıştır. Ayrıca, adanın iç kısımlarında lanetlenmiş savaşçıların ve yaratıkların ruhları ve cesetleri gezer.


   Barınak :

   Sivriadayı hedefleyen Ruh Taşı, adadaki balıkçı barınağına çıkar.

   Bu bölge, bütün Sivriada içerisinde güvenli sayılabilecek nadir bölgelerden biridir. Gelgitlere ve fırtınalara çok açık olması nedeniyle zaman zaman tehlikeli ziyaretçilerinin her zaman tetikte olması önerilir.

   Ekran görüntüsü için tıklayın.
   Balıkçı Barınağı   Deniz Feneri :

   Adanın en büyük karakteristik özelliği olan 90 metrelik tepenin, en sonunda bulunan bu terkedilmiş fenere ulaşmak yol üzerindeki sayısız Taşkanat nedeniyle imkansıza yakındır. Vakti ile Eminönü’ne büyük bir saldırıda bulunan taşkanatların saldırı nedenleri ve bir çok teferruat bu tepede ve fenerin civarında gizlidir.

   Ekran görüntüsü için tıklayın.
   Deniz Feneri Büyük Bronz   Fare Adam Köyü :
   Vahşi bir fareadam klanı, Sivri Ada’nın dik yamacının eteklerine, gizemli bir köy kurmuştur.
   Bu köyün yerlileri asla misafirperver olmayıp, sırlarını mezara kadar götürmeye ant içmişlerdir. Kaşiflerin bulguları bu bölgedeki fare adamların, bir zamanlar Kuklacı’yla doğrudan ilişkide olabileceğini göstermiştir.

   Ekran görüntüsü için tıklayın.
   FareAdam KöyüTotem   Ölü Topraklar :

   Genellikle yeşilliklerle kaplı olan bu adanın iç kısımlarına denk düşen, çürümüş bitki örtüsü ve bataklıkla bezenmiş bu bölge, ölü topraklar olarak bilinir.

   Lanetli Bizans şövalyeleri, boyu metreleri bulan dev Kemikkafa’lar, ruhları huzur bulmamış ölü kadınlar, gizemli kuyular. Yaklaşan ziyaretçileri bekleyen tek iyi şey, bedava olan mezarlarıdır.

   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke tıklayın.
   Ölü Orman


   Issız Sahiller :

   Sivriadayı çevreleyen, Kıyamet dünyasının belki de en güzel manzarasına sahip olan bu sahiller, genellikle ıssız ve sessizdir. Mutasyon geçirmiş dev kertenkelelerle dolu kumsalda, yalnızlığı seven bazı ilginç kişiliklerin izlerine rastlanabilir .
   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke tıklayın.
   FareAdam Terbiyecisi


 • Yeraltı

  • Yeraltı, Yeni Bab-ı Ali’de kendini kanıtlayan cesur insanların girebildiği, giriş çıkışları Domuz tarafından kontrol edilen, içerisinde Domuz ve adamlarının yerleşim alanı Domuzkent, Karacin mağaraları ve Meran Şehri Sstanss gibi oldukça önemli bölgeleri barındıran, tehlikeli bir yeraltı mağara kompleksidir.

   Domuzkent :

   Domuz... Bir kurtarıcı mı bir bela mı?
   Mısır Çarşısı Aylık Mecmuası Kapak Konsusu, 2009

   Domuz... Gizemden dehaya seyahat.
   Tercüman-ı Hayat Bülteni, 2009

   Size de sıra gelecek.
   Öncü Aylık Mecmuası)

   Yerin metrelerce altında, gizemli bir lider, bir politikacı, iş adamı, insan sarrafı “Domuz” tarafından kurulan bu küçük kent, yeraltının zengin kaynaklarından nemalanmak amacı ile inşaa edilmiştir. Burayı ve bütün yeraltını ziyaret edebilmek, Domuz’un iznine bağlıdır. Domuzkent’te kendisine bağlı çok sayıda adam bulunan Domuz, politik hayatının önemli kampanyalarını da burada organize eder.   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke tıklayın.
   Gözetleme Kulesi


   Folklor Mağarası :

   Antrepoda konuşlanan cinlerin bilinen tek kaotik olmayan türü Folklor cinleri ve liderleri Cinnet bu mağarada bulunur.

   Vaktiyle yeraltındaki yaratıkların bazıları tarafından yenilgiye uğratılan Folklor cinleri büyük trajediler yaşamışlar ve kurtarıcıları olan Kral’ın dönüşünü beklemektedirler.
   Ekran görüntüsü için tıklayın.
   Lider Cinnet


   Karacin Kampı :
   Bazukalı Solucan önderliğindeki, sefaletin timsalleri Karacin’ler, Yeraltı’nın en habis canlılarıdır. Oradan buradan topladıkları ganimetleri, madenleri kamp merkezinde biriktirirler. İnsanlardan nefret ederler ve yok etmek pahasına her şeyi yapabilirler. İrileşmiş şeflerine özellikle dikkat edilmelidir.

   Ekran görüntüsü için tıklayın.
   Bazukalı Solucan   Meran Dehlizleri :

   Meranların, şehirlerini korumak ve saklamak adına yaptıkları kompleks labirentler silsilesidir.
   Yüksek teknoloji ürünü muhafızları, tuzakları ve çok sayıda zehirli yılanları ile bu dehlizlerden sağ çıkabilmek mümkün görünmemektedir.
   Sstanss :

   Yer altındaki gizemli şehir, Sstanss, Meranların geleneksel değerlerini ve yüksek teknolojilerini birleştirdikleri, harikulade mimari yapıları içinde barındıran, devasa ve ölümcül bir alandır.

   Dev bir kayanın üzerine kurulmuş bu şehirde, Meran’ların kıyamet dünyasında enerji sıkıntısını nasıl giderdiklerine canlı olarak (veya ölü olarak) tanık olmak mümkün. Ayrıca şehir, kıyamete dair gizemleri de içerisinde barındırır.

   Ekran görüntüleri için tıklayın.
   Meran şehri SStanss Savunma Droidleri Meran Lider İflissDişi Meran Erkek Meran Meran Mezarları Dişi ve Erkek Meran Buz Büyücüsü Gecenin Takipçisi
   Enerji Kalkanları :

   Bu kalkanlar, akrep mağaralarının dibinde bulunur. Yer altındaki kadim düşmanları engellemek için, üstün bir uygarlık tarafından, bilinmeyen bir materyalden yapılmışlardır. Ardında ilginç ve tehlikeli gizemleri barındırır.


   Ekran görüntüsü için tıklayın
   Enerji Kalkanı Kadim Hidra Kadim Hidra Ateşi Yeşil Hidra

 • Sığınaklar (Grup Bölgeleri)

  • Eminönü'nden dışarıya sürülmüş veya bir şekilde Teşkilat sınırı dışında kalmış yabanlar için, belki de yaratıklardan dahi daha tehlikeli ve acımasız olan problemin dolaylı olarak irdelendiği bu bölüm, oyuncularımız için İKV dünyasının bazı gizli kalmış noktalarına ışık tutacak.

   İyiler ve kötülerden ziyade, talihli ve talihsiz mahkumların yer aldığı İKV dünyasında onlarca yıldır yaşanan ve daha uzun süre yaşanmaya devam edecek büyük trajedilerin sadece küçük bir resmi olan bu grup bölgesi, küçük ve önemsiz bir olaydan, büyük resmi görmeye çalışan meraklı oyuncularımızı tatmin etmeyi amaçlıyor.


   60'ların ikinci yarısında Genç Bilgililer tarafından tasarlanan ve 1969'da Beyazköşk tarafından inşaatı tamamlanan, bir süre Yükseliş Cemiyeti tarafından da kullanıldıktan sonra, nüfusun ve gereksinimin azalması nedeniyle kullanıma kapatılan ve şimdilerde TEŞKİLAT tarafından tedbir unsuru olarak muhafaza edilen, eski bir sığınak.
   Ekran görüntüleri için tıklayın.
   KoridorlarKenan Deliler Düşünen Adam LamiaBaş muhafız Motorin Sefiller Teknisyen Zahir

 • Migrat (Grup Bölgeleri)

  • Roma imparatorluğu'ndan ayrılmış gizemli gruplar, binlerce yıl varlıklarını gizlemeyi nasıl başardılar? Artık cansız olan bedenleri, nasıl bu güne geldi ? Tarih boyu keşişler dışında kimsenin yaşamadığı küçük bir adada ne işleri vardı?

   Migrat, İSTANBUL KIYAMET VAKTİ'nin ilerledikçe derinleşen hikaye zincirinde çok önemli bir halka. Bu gizemli dünyayı merak eden oyuncular için kaçırılmaması gereken bir grup bölgesi.


   Hayırsız adada dipsiz bir kuyuya sarkarak, o kadim tünellere inildiğini keşfetti eski bir pehlivan. İşte Migrat, üzerindeki olanca kayanın ağırlığını asırlardır taşıyan bu derin taş duvarların bulunduğu yerdedir.


   Ekran görüntüleri için tıklayın.
   Beyaz Şapkalı AdamJunon Junon'un salonu Koridorlar Tangriss Centurion

 • Çemberlitaş (Grup Bölgeleri)

  • Çemberlitaş Erg Bulutsusu :

   “Erg” enerjisinin çok büyük yoğunlukta bulunduğu Çemberlitaş bölgesi, Teşkilat’ın “En Tehlikeli” kod sınıflandırmasıyla yasakladığı alanların başında gelir. Bu alanın yakınına yaklaşmak, hukuken yasaktır ve jandarma devriyeleri meteor bölgesi de dahil olmak üzere, Çemberlitaş’a yakın alanlara girişleri azami ölçüde denetler. Zaten böyle bir çılgınlıktan da pek çok akıllı insan evladı bu güne kadar uzak durmuştur.   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke Tıklayın.
   Erg Bulutsusu


   Panik yok! Herşey yolunda :

   2000 senesinde, Eminönü halkı uzaktan gelen güçlü ve ritmik seslerin etkisi ile paniğe kapılsa da, bu gürültülerin, Teşkilat’ın Çemberlitaş’da kurduğu yeni ve güçlü bir erg santralinden geldiği, kısa süre sonra açıklandı.
   “İşte bu santral, insanın acımasız kaosa karşı verdiği büyük mücadelenin eseridir.”

   Ekran görüntüsü için aşağıdaki linke Tıklayın.
   Santral


   Genç bilgililer nereye gittiler? :

   Hedefleri tam olarak bilinmese de 1972 senesinde Beyazköşk ’ten ayrılan Gaffar Bey ve ona bağlı genç bilgililer, Çemberlitaş yönünde uzaklaştılar.

   Aradan geçen yıllarda onlardan bir daha haber alınamadı.
   Ekran görüntüleri için aşağıdaki linke Tıklayın.
   Gaffar Bey
 • Topkapı Sarayı Lonca Merkezi

  • Teşkilat'ın yalnızca loncalar için planladığı özel bir dinlenme bölgesi olan lonca merkezi, 25 Haziran'da Topkapı sarayı avlusunda hizmete açılacak. Büyük bir bölümü meteorlar tarafından tahrip edilmiş olan Topkapı Sarayı'nın sağlam kalan avlu bölgesi, dayanıklı metal duvarlar ile çevrildi ve Meteor bölgesine yakın bir noktada, güvenli (?) bir alan oluşturuldu.

   Açıklamayı yapan Agah Bey'in, bu atılımın bütün Lonca'lar için hayırlı olmasını temenni eden konuşmasının ardından, Teşkilat'ın Loncalar dairesi bölüm başkanı Akın Galatalı, 25 Haziran'da açılacak Lonca Bölgesinin özelliklerini halka tanıttı.

   Ruh Taşları Devrede

   Bölgenin en ilginç özelliklerinden biri, 1979 Senesinde, Arzuhalci tarafından İstanbul'a getirilen Ruh Taşı teknolojisinin, ilk kez Teşkilat dışında kullanıma açılacak olması idi. Lonca merkezinden İstanbul'un dört bir yanına güvenli (?) seyahat imkanı sağlayacak olan ruh taşları, aynı zamanda, Teşkilat'ın hareket kabiliyetini de arttırmayı hedefliyor.

   Karacin telef oldu!
   Ayrıca, yapışkan Kara Cin'lerden bir kendini bilmez, demeçler esnasında oluşan kalabalığı fırsat bilip, izinsiz olarak Ruh taşlarının ilk denemesini yaparak telef olurken, konu ile ilgili açıklama yapan Komutan, Ruh taşlarını sadece Lonca'ya mensup insanların kullanabileceğini, cin'in talihsiz sonunun bu sebepten gerçekleştiğini, Lonca üyeleri için seyahatin son derece güvenli olduğunu belirterek yüreklere su serpti.


   Klan savaşları yasak... Muhafızlar kuş uçurtmayacak!

   Lonca merkezinde görevli Teşkilat Jandarması, Lonca Merkezinde kuş uçurtmayacak. Komutan, yaptığı açıklamada, "Lonca Merkezinin bir ayrışma değil, bir birleşme ve barış merkezi olarak hedeflendiğini, bu sebeple, Lonca Merkezi'nde herhangi bir klan hareketine asla izin verilmeyeceğini" belirtti.


   Alışveriş için yeni tüccarlar

   Lonca merkezinde ticaret de canlanacak. Üst seviye loncalar, satın alabilecekleri yeni eşyalara kavuşacaklar. Teşkilat Moda Departmanı, en son Teşkilat kreasyonunu basının ilgisine sundu. Herhangi bir efsun taşımayan, rahat kıyafetler, İstanbul insanının yeni görünüşünü simgeleyecek. Kışın sıcak, yazın serin tutan bu yeni esvaplar, Latex ile pamuklu kumaşın muazzam birlikteliğini sağlayan son teknoloji Sorteks kumaş kullanılarak imal edildi.


   Ve dublör hedefler:

   Teşkilat üyelerinin savaş yeteneklerini test edebilmeleri için, fareden kuvvetsiz ancak hidradan dayanıklı, yeni dublör hedefler Lonca Merkezi'nde yerlerini aldılar.   Lonca Merkezi ile Gelen Yenilikler

   - Yalnızca loncaların girebildiği özel bir sayfiye alanı
   - Lonca tüccarlarından, lonca seviyesine göre satın alınabilecek yeni eşyalar
   - Lonca tüccarlarından akçe ile satın alınabilecek gösterişli bir kıyafet seti
   - Oyuncuların hasarlarını tam olarak test edebilmeleri için dublör hedefler
   - Topkapı Sarayı Lonca Merkezinden çok sayıda bölgeye özel Ruh taşları yardımı ile anında seyahat. Seyahat edilebilecek bölgeler: Mısır Çarşısı, Hamit'in kahvesi, Meteor Bölgesi, Yeni Bab-ı Ali, Migrat Girişi, Sivri Ada Girişi, Domuzkent, Meran Şehri, Hidra Mağarası

 • Büyük Hol

  • 1986 yılında meteor bölgesinde maden çıkartmak amacıyla kazı yapan Arzın Çocukları keşif grubundan bir ekip, büyük bir mekanın girişi olduğu düşünülen bir yer keşfetti. Arzın çocukları bu yeni mekanı uzun bir süre gizli olarak araştırdı. Adem Bey önderliğindeki küçük keşif ekipleri bu büyük girişin toprak altında kalmış kısımlarını ortaya çıkartmak için aylarca kazma salladılar. Ardından giriş kısmı şaşırtıcı derecede sağlam kalmış büyük bir hole doğru açıldı. Burası prizmatik şekillerin hakim olduğu, değişik bir medeniyete ait olduğu izlenimini veren bir mekandı. bir daha haber alınamadı.   Tarihçe'den:

   Eski arz madenleri, senelerce kilit altında tutulduktan sonra, Domuz tarafından kullanıma açıldı. Bütün riski üzerine alan Domuz, bu alanlardan para kazanmak için pek çok maceracıya, yüksek miktarlarda yatırım yaptı.   Uzun yıllar önce kilit vurulan madenlerdeki cihazlar, işlerliğini kaybetmiş durumdaydı. Ayrıca bu kirli mekanda, seneler içerisinde çoğalmış akrep ve örümceklerin yanı sıra başka bazı süprizler de vardı.   Girişi meteor bölgesinde bulunan madenlerin tünelleri, doğanın da yardımı ile, simetriğe yakın yapıdaydı. Bu madenlerin tam ortasında, sirkeci’den kalkan trenlerin tünelleri bulunmaktaydı.   Yıllar önce arz ve lodos arasında yaşanan çatışma, Büyük Hol denilen alanda gerçekleşti. Teşkilat tarafından, vukuatı incelemek için yapılan gizli araştırmanın ardından kaderine terkedilen bu bölge, çok ilginç gelişmeler gebeydi.
Sobee Studios

2006-2017 © Tüm hakları TTNET A.Ş.'ne aittir.

Siteyi kullanarak KULLANIM SÖZLEŞMESİNİkabul etmiş sayılırsınız.